Circulatievoud

In alle gevallen moet worden gestreefd naar een goede doorspoeling van de ruimte. Dit wordt bereikt door aandacht te besteden aan de luchtuitblaasrichting en de luchthoeveelheid. Bij de selectie van de apparatuur moet met een circulatievoud van 6 - 10 x per uur worden gerekend.

Circulatievoud = capaciteit ventilator binnendeel : inhoud ruimte (= l x b x h) → bijv.: 750m³/h : 80m³ = 8,75

De theoretische warmtebehoefte:
Met behulp van een warmteverliesberekening kan de maximale verwarmingscapaciteit worden bepaald. Verder wordt het aantal uren dat een bepaalde buitenconditie voorkomt uit de frequentieverdeling gehaald. De maximale installatiecapaciteit zal slechts een beperkt aantal uren per jaar gevraagd worden.

Voorbeeld:
Er is voor een ruimte een warmteverliesberekening gemaakt, gebaseerd op een ontwerpbuitenconditie van -10°C en een binnentemperatuur van +20°C. Bij deze condities zou het warmteverlies overdag 4.000 Watt bedragen. De nachttemperatuur stellen we in op 15°C. ’s Nachts is de maximale warmtebehoefte dan 4.000 x ((15--10)/(20--10)) = 4.000 x (25/30) = 3.333 Watt. Naarmate de buitenconditie hoger wordt, verminderd ook de benodigde installatiecapaciteit. Grafisch ziet dit er als volgt uit:

 
transmissieverliezen

Coolworks Airconditioning BV A: Den Engelsman 16D 6026 RB Maarheeze T: 0495-593845 F: 0495-594034 E: coolworks@coolworks.nl