Ventilatie

Voor een gezond en comfortabel binnenklimaat
Ventileren is van groot belang voor onze gezondheid. Zonder ventilatie ontstaan er al snel allerlei problemen die van invloed zijn op onze gezondheid. Goede ventilatie zorgt voor een comfortabel en behaaglijk binnenklimaat, maar aan de andere kant leiden ventilatieverliezen tot een hoger energiegebruik voor zowel koeling als verwarming . Het is zaak om ventilatieverliezen goed te kunnen beheersen en tevens te zorgen voor voldoende verse lucht. Daarom is veel aandacht nodig voor de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil (het voorkomen van onbewuste ventilatie via naden en kieren), warmteterugwinning en de keuze van het ventilatiesysteem en ventilatieregelingen.

Volledige natuurlijke ventilatie
Dit ventilatiesysteem betrekt zowel de toevoer als de afvoer van ventilatielucht via ramen (dauerluftung), ventilatieroosters en kanalen.

Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
De toevoer van ventilatielucht gaat via ramen (dauerluftung)  en/of ventilatieroosters; de afvoer van de ventilatielucht gaat via een mechanisch afzuigsysteem. Deze bestaat uit een ventilatie-eenheid, voorzien van één ventilator met daaraan een kanalenstelsel gekoppeld. Dit ventilatiesysteem is in de woningbouw en utiliteit zeer veel toegepast. Nu de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) is aangescherpt komen ventilatiesystemen met WTW (warmteterugwinning) eerder in aanmerking.

Gebalanceerde ventilatie (mechanische toe- en afvoer)
Een gebalanceerd ventilatiesysteem bestaat uit een ventilatie-eenheid, voorzien van twee  ventilatoren, een warmteterugwinunit (WTW-unit) en twee kanalenstelsels. De WTW-unit is meestal in de ventilatie-eenheid opgenomen. Toevoer van de buitenlucht gebeurt door aanzuiging met een ventilator via een kanalenstelsel. Deze lucht wordt voorverwarmd door de WTW-unit (retour- en toevoerlucht gescheiden); naverwarming is niet nodig bij moderne HR-ventilatie. Afvoer van de ventilatielucht gaat via een kanalenstelsel met behulp van de tweede ventilator. De hoeveelheid toe- en afvoerlucht zijn in principe gelijk (in balans). De voordelen zijn o.a. goede beheersbaarheid en regelbaarheid, comfortabel, energiebesparing door warmteterugwinning en door toepassing van een filter wordt aanvoer van mogelijk verontreinigde buitenlucht voorkomen. Het systeem vereist zorgvuldig ontwerp, uitvoering en onderhoud: speciale aandacht is nodig voor maatregelen tegen tocht, eventueel voldoende nachtventilatie voor de zomersituatie, goede controle van ventilatiedebiet en geluidniveaus.


Naast "ventilatie" is Coolworks Airconditioning specialist op andere gebieden die met klimaatbeheersing te maken hebben, zoals o.a. airco, altherma, integrated retail comfort, luchtreiniging, wijnkoelingprovisiekastkoeling, zwembadverwarming en zwembadontvochtiging.

Wilt u meer informatie over deze producten, neemt u dan contact op met èèn van de specialisten van Coolworks Airconditioning.

Coolworks Airconditioning BV A: Den Engelsman 16D 6026 RB Maarheeze T: 0495-593845 F: 0495-594034 E: coolworks@coolworks.nl